Politica de confidentialitate

Politică de Confidențialitate

Protecția Datelor cu Caracter Personal

 

 

Vă recomandăm să parcurgeti cu atentie prezentul document.

Informatiile de mai jos se refera la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal si a drepturilor dumneavoastra conform prevederilor legislatiei privind protectia datelor.

 

Datele Operatorului

UTILARI SALOANE S.R.L.

J40//276/13.01.2017, CUI RO36913143

Sediul Social: Bucuresti, Str. Drumul Valea Furcii  nr. 62f

E-mail:

 

Prin vizitarea site-ului si achiziționarea produselor și/sau serviciilor noastre, va exprimati acordul cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal in temeiul prezentei Politicii de confidențialitate și consimțiți inclusiv la utilizarea datelor dvs. în scopuri publicitare sau de marketing, așa este descris in prezenta procedura. Dacă nu sunteți de acord cu cele descrise în prezenta Politică de Confidențialitate, vă rugăm să nu utilizați serviciile sau produselor noastre.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

Această Politică de confidențialitate nu acoperă aplicațiile și site-urile altor terți la care puteți ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru.

 

Defintii:

Date cu caracter personal – înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrare – înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Operator – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

Consimțământ – al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

 

Categorii de date cu caracter personal

Prelucram datele cu caracter personal ale dumneavoastra furnizate In cadrul site-ului nostru – denumite in continuare „Date cu caracter personal”, dupa cum urmeaza: nume, prenume, data nasterii, numarul de telefon mobil/fix, adresa de e-mail, adresa de domiciliu, contul bancar, (denumite în continuare „Date personale”); Numarul comenzii plasate, tipul produselor comandate, informatii pentru plata, detalii tranzactii.

Datele cu caracter personal sunt colectate in următoarele modalitati: direct de la dumneavoastra (furnizate pe site, e-mail, retele de socializare ori prin alte mijloace de comunicare), prin intermediul cookie-urilor sau de la parteneri terti care ne comunica date in vederea livrarii produselor catre dvs.

 

Scopurile Prelucrarii

Prelucram Datele dumneavoastra cu caracter personal in masura permisa sau impusa de legislatia aplicabila in urmatoarele scopuri: pentru furnizarea bunurilor si serviciilor achizitionate prin intermediul site-ului nostru, pentru a permite clientilor sa creeze un cont pe site-ul nostru, sa plaseze comenzi online si sa cumpere produse din magazinul online. Utilizam informatiile pe care ni le furnizati pentru a administra contul creat pe Site-ul nostru; pentru a permite realizarea activitatilor de marketing.

Activitatile de marketing pot include utilizarea datelor dumneavoastra personale pentru a va trimite noutati despre produsele si serviciile noastre (va puteti dezabona de la aceste comunicari de marketing, oricand, dand clic pe link-ul de ˝Dezabonare˝ inclus in fiecare newsletter).

Vom utiliza datele cu caracter personal, astfel cum vor fi furnizate, in scopurile mentionate in aceasta Politica.

 

Temeiul prelucrarii datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc in scopurile mentionate in prezenta politica de confidentialitate, in vederea achizitionarii si livrarii produselor/ serviciilor achizitionate de pe site-ul nostru, precum si in scopuri de marketing.

Consimtamantul

Achizionarea unui produs/ serviciu de pe site-ul nostru implica consimtamantul dvs. in vederea prelucarii datelor cu caracter personal, in conformitate cu prezenta politica de confidentialitate, in scopul colectarii, prelucrarii si utilizarii datelor cu caracter personal, in conformitate cu legislatia in vigoare. Consimtamantul poate fi retras in orice moment, contactandu-ne la adresele de email mentionate in prezenta politica de confidentialitate.

Prelucrarea este necesara pentru executarea contractului la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersurile necesare incheierii contractului de vanzare cumparare produse/ servicii disponibile pe site-ul nostru.

Putem transfera datele dvs. cu caracter personal catre agentii guvernamentale si de reglementare, instante si alte autoritati guvernamentale, conform prevederilor legislatiei aplicabile, in baza Art. 6(1) (c) GDPR, si consultantilor externi cu rol de operatori de date (de exemplu, avocati, contabili, auditori etc.) in baza Art. 6 (1) (f) GDPR.

 

Perioade de retentie

Datele cu caracter personal prelucrate in scopurile mentionate in prezenta politica de confidentialitate vor fi pastrate doar cat este necesar, pe durata existentei contului dumneavoastra si ulterior, in timpul unei perioade de tranzitie (de exemplu, pentru primirea unui raspuns la solicitarea dumneavoastra, pentru livrarea bunurilor, emiterea facturilor) sau pentru oricare alta perioada mai indelungata, stabilita printr-o obligatie legala de a arhiva datele cu caracter personal. Daca se initiaza o actiune judiciara, datele cu caracter personal pot fi pastrate pana la finalul acestei actiuni, inclusiv eventualele perioade de recurs, iar apoi vor fi sterse sau arhivate, conform prevederilor legislatiei aplicabile.

Vom pastra Datele cu caracter personal pe durata solicitata sau permisa de legislatia aplicabila. Ulterior, vom elimina/sterge datele dumneavoastra cu caracter personal din sistemele si evidentele noastre si/sau vom lua masuri pentru a le anonimiza, astfel incat sa nu mai puteti fi identificat in baza acestora. In toate cazurile, datele cu caracter personal din contractele, comunicarile si alte documente identificate pot fi supuse unor cerinte legale de pastrare, care necesita, in principiu, pastrarea de pana la 10 ani. Orice alte date cu caracter personal vor fi sterse, in principiu, in 6 luni de la ştergerea contului dumneavoastra de utilizator sau de la colectarea lor prin intermediul Site-ului, cu exceptia Datelor Referitoare la Comanda care vor putea fi pastrate pana la 3 ani de la data tranzactiei sau, dupa caz, pentru o perioada necesara pentru indeplinirea unor obligatii legale (inclusiv daca suntem obligati astfel printr-o hotarare judecatoreasca) sau daca este necesar pentru motive de securitate, prevenirea fraudei, litigii sau abuzuri.

 

În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal

In prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României si al al teritoriul UE. Ne vom asigura, în limite rezonabile, că datele dvs. nu părăsesc Spațiul Economic European, însă, în măsura în care vom transfera date către state din afara SEE, ne vom asigura, în toate cazurile, că transferurile sunt legitime, având la baza consimțământul tău explicit sau alt temei legal.

Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană .

 

Securitatea datelor cu caracter personal

In conformitate cu legislatia europeana pentru protectia datelor, folosim proceduri rezonabile pentru a preveni accesul neautorizat si folosirea neadecvata a datelor cu caracter personal. Utilizam sisteme si proceduri adecvate pentru a proteja şi securiza Datele cu caracter personal pe care ni le transmiteti.

 

Drepturile dumneavoastra

In baza conditiilor prevazute de legislatia aplicabila (GDPR), aveti urmatoarele drepturi:

Dreptul de acces: Aveti dreptul de a vi se comunica, la cerere, daca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate, si daca da, aveti dreptul de a solicita accesarea acestora. informatiile includ, printre altele, scopurile prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal afectate si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate datele dumneavoastra cu caracter personal. Aveti dreptul de a obtine o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, va putem percepe o taxa rezonabila, in baza costurilor administrative.

Dreptul de retragere a consimțământului: Vă puteți retrage în orice moment consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dvs prin prin transmiterea unei cereri în acest sens la adresa de e-mail  indicata in prezenta politica de confidentialitate. Rețineți însă că, în măsura în care am identificat un alt temei legal pentru prelucrarea datelor dvs, vom continua să prelucrăm datele dvs. în baza acelui temei legal.

Dreptul la rectificare: Aveti dreptul de a obtine din partea noastra rectificarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal incorecte. In functie de scopurile Prelucrarii, aveti dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaratii suplimentare.

Dreptul la stergere („dreptul de a fi uitat”): Aveti dreptul de a ne solicita sa va stergem datele cu caracter personal, prin transmiterea unui email la adresa de email: contact@utilarisaloane.ro

Dreptul la restrictionare: Aveti dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal. In acest caz, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri.

Dreptul la portabilitatea datelor: Aveti dreptul de a primi datele dumneavoastra cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, in format structurat, comun si care poate fi citit de aparate, si aveti dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati fara obiectii din partea noastra.

Dreptul de a obiecta: Aveti dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia dumneavoastra, in orice moment, fata de prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal de catre noi, si ni se poate solicita sa nu va mai prelucram datele cu caracter personal. Daca aveti dreptul la obiectie si vi-l exercitati, nu vom mai prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost.  Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente incheierii unui contract sau pentru indeplinirea unui contract deja incheiat.

Drepturile mentionate mai sus se vor exercita prin formularea unei cereri in forma scrisa, datata si semnata, inaintata catre adresa sediului nostru social. In cerere, puteti arata daca doriti ca informatiile sa fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi şi de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea vi se va face numai personal. Va rugam sa tineti cont ca, inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea dvs.

 

De asemenea, aveti dreptul de a formula o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

 

× Vorbeste cu noi pe whatsapp!